DEL
FOX
fox deep state

DIN EGEN PLAKAT

Gjør et valg, koble til kamera og last opp bilde
Minimum bildestr 720x1080 og 1 MB

GI ADGANG TIL KAMERA
LAST OPP BILDE

Plasser øynene på markeringene og klikk fortsett-knappen.

FORTSETT

Plasser øynene på markeringene og klikk fortsett-knappen.

FORTSETT
FOX

Roter enheten